کنکور کاردانی به کارشناسی وارشد حسابداری

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ محسن ق

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ تیر90 معدل نوزده وخرده ای


3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ بله رتبه چهارکشور

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۴

محل قبولی : غیرانتفاعی همدان

معارف 50درصد
ادبیات 21.66درصد
زبان 1.66- درصد
ریاضی 18.33 درصد
صنعتی 50 درصد
حسابرسی 86.66 درصد
اقتصاد 50 درصد
5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ سوالات امسال خیلی سخت بود

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ منابع در کل کتابهای مدرسان وپوران پژوهش برای حسابرسی
مالی اسکندری و مدرسان
عمومی اندیشه سبحانی.معارف نهادرهبری
ادبیات مدرسان
اقتصاد مدرسان وکتاب دکترنظری
صنعتی کتاب سورن ابنوس وسوالات مدرسان
شرکتها مدرسان

7. منابع پیشنهادی شما ؟ حسابرسی جمشید اسکندری رو بخونن .اقتصاد دکتر نظری بقیه رو هم کتابهایی که بالا گفتم

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ بعداز عید شروع کردم

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر چون به هیچ وجه لازم نیست

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ فقط کلاس کنکوری نمیخواد برن با روزی 3یا4ساعت راحت هردانشگاهی که بخوان میتونن قبول شن.

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ زهرا

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ بهمن89/14.79

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ نه

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۹۷

محل قبولی : غیرانتفاعی راغب اصفهان

معارف: ۲۸.۳۳
ادبیات :۱۶.۶۶
زبان :سفید
ریاضی امار: ۱۸.۳۳
حسابرسی: ۵۶.۶۶
اقتصاد :۱۰
صنعتی: ۴۰
تخصصی: ۶۸

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ خیلی سخت

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ به جز زبان و ریاضی همه از مدرسان شریف و جزوه دانشگاه

7. منابع پیشنهادی شما ؟ مدرسان شریف

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ از اسفند امابه طور جدی از تیر

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ سیده ربابه صفوی

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ بهمن 89 دانشکده فنی دختران کرج روزانه معدل18.56

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ هیچ مسابقه ای شرکت نکردم و رتبه کاردانی 72

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۱۶۳

محل قبولی : شریعتی

معارف31.66
ادبیات21.66
زبان20
ریاضی و امار15
صنعتی16.66
حسابرسی86.66
اقتصاد13.33-
اختصاصی61.33

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ به نظر من نسبت با ساهای قبل خیلی سخت بود (ریاضی و اقتصاد و صنعتی )

به نظر من نسبت با ساهای قبل خیلی سخت بود (ریاضی و اقتصاد و صنعتی )
قبل از عید حسابرسی رو تمام کردم بعد از تعطیلات عید شروع به خوندن کردم این وسط یه وقفه 1 ماه ایجاد شد ولی خرداد و تیر رو خوندم نهایت روزی 4 تا 5 ساعت مطالعه میکردم از کتب مدرسان استفاده کردم شرکتها رو سنجش تکمیلی بو دتوصیه ام اینه که تو انتخاب کتب دقت کنن و اینکه اگر سر جلسه کنکور یه سوال رو یا صدم درصد شک داشتن نزن همگی موفق باشید

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ صادق تکباز

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ شهریور 90با معدل 17/76دانشکده شمسی پور

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ خیر

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۲۱۰

محل قبولی : دانشکده شمسی پور شبانه مهر ماه

40/00 فرهنگ ومعارف اسلامي

6/66 زبان وادبيات فارسي

سفيد زبان خارجي

16/66 رياضي وامار

33/33 حسابداري صنعتي

50/00 حسابرسي

-13/33 اقتصاد

72/00 دروس اختصاصي
5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ به جز حسابدارسی و شرکت ها واقعا سوالات سخت بود.البته زبان و ریاضی من ضعیف است و نظرم در مورد این دو کاملا شخصی است.

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ همه منابع مدرسان شریف.مخصوصا کتاب حسابرسی استاد خانی.
البته از درس دادن خوب اساتید شمسی پور نیز نباید گذشت.

7. منابع پیشنهادی شما ؟ مدرسان شریف

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ از قبل عید در کلاس های مدرسان شریف بودم و بعد از امتحانات کامل درس ها را دوره کردم.

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ بله. ولی به نظر من امثال تاثیر چندانی در نتایج نداشت چون واقعا کنکور با سال های قبل فرق داشت.

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ هر کس سوالی داشت به وبلاگم مراجعه کنه حتما ج میدم.

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ محسن بهرامی ازجوانرود

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ 31/2معدل18.01موسسه اثیرالدین ابهری

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ خیر

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۲۱۴

محل قبولی : باهنرشیراز روزانه

معارف: ۰
ادبیات :۱۵
زبان :۰
ریاضی امار:
حسابرسی: ۵۰.۶۶
اقتصاد :۵۶.۶۶
صنعتی: ۳۰
تخصصی: ۵۸.۶۶

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ متوسط

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ مدرسان

7. منابع پیشنهادی شما ؟ مدرسان شریف

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ کلا حدود20روز

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ سعی وتلاش

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ بهنام

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ 31/4/90 با معدل17.57 الوند همدان

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ خیر

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۲۶۰

محل قبولی : دانشکده اراک

معارف: ۳۳.۳۳
ادبیات :۱۳.۳۳
زبان :سفید
ریاضی امار: ۲۰
حسابرسی: ۶۳.۶۶
اقتصاد :۶.۶۶
صنعتی: ۱۶.۶۶
تخصصی: ۵۷.۳۳

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ به جز درس اقتصاد که کاملا از فرم سوالات کنکور سالهای قبل خارج بودوخیلی سخت بود بقیه ی دروسش در سطح متوسط وبعضا اسون بودن

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ معارف جزوه ی 8 صفحه ای اقای روح ا.. کریمی رو که نکات مهم کتاب گسترش علوم بود از وبلاگشون دانلود کردم و 3روز مونده بود به کنکور خوندم؛ ادبیات با اطلاعات عمومی خودم ، ریاضی که اصلا نخوندم ،امار کتاب عادل اذر و حسابداری صنعتی جزوه ی کلاسی ، حسابرسی کتاب مدرسان خوندم وخیلی تست زدم والبته تو ی وبلاگی 100نکته ی مهم حسابرسی بود که اونم خوندم،دروس تخصصی رو فقط حسابداری شرکتهارو خوندم که انتشارات سنجش و دانش بود و 1 هفته مونده به کنکور فقط تست کنکور سالهای قبل رو کارکردم به طوریکه سرجلسه اکثر سوالات به نظرم تکراری میومد

7. منابع پیشنهادی شما ؟ به نظر من دروس عمومی کتابای گسترش علوم خیلی کتابای مفیدین، ریاضی و حسابرسی و حسابداری مالی مدرسان شریف و امار عادل اذر و اقتصاد محسن نظری و حسابداری شرکتهارو سنجش ودانش بخونن که فوق العاده کتاب مفیدیه{باخوندن این کتاب بهتون قول میدم به همه ی سوالای شرکتهار جواب بدین}

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ از بعد عید با وجود اینکه ترم اخر بودمو 24 واحد داشتم بطور دست وپا شکسته روزی 2 ساعت میخوندم و به طور جدی از 14 بعد از اتمام امتحانات تا 1 روز مونده به کنکور روزی 12ساعت

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر به نظرم اصلا احتیاجی به کلاس کنکور نیست

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ کنکور فوق العاده اسونی رو پیش و رو دارید به شرطی که اولا ی منبع خوب انتخاب کنید واون منبع رو کامل بخونید دوما ی برنامه ریزی دقیق داشته باشید به طوریکه در اون تفریح و استراحتم گنجونده بشه سوما تست خیلی کار کنید مخصوصا دوهفته مونده به کنکور چهارما پای ثابت این وبلاگ باشید تا همیشه تو جو کنکور و به روزترین خبرهای کنکور باشین پنجما خودتونرو دست کم نگیرید و ....
درپایان برای همه ی دوستان ارزوی موفقیت میمنکم جا داره اینجا ازاستاد عزیزم خانم فرخی (استاد درس امار ) و اقایون رحمان ابادی وایزدپور خانمها مرضیه وعسل تشکر کنم که با مشاوره های بی دریغشون نقش بسزایی در موفقیت من داشتن

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ سمانه صداقت خواه

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ بهمن89 از دانشگاه فنی دختران کرج دوره روزانه با معدل 18.51

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ مسابقه علمی که نه ولی یه آزمون تو کل بچه های حسابداری دانشگاه گرفتن برای نمیدونم مسابقات کجا منم شرکت کردم اول شدم آخرشم هیچی.

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه 320 دانشگاه علم وفرهنگ
ادبیات 50
زبان 38.33
ریاضی و آمار 1.66-
صنعتی10
حسابرسی63.33
اقتصاد13.33
تخصصی53.33
5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ به نظر من متوسط رو به راحت بود چون من همه سوالا به غیر از ریاضی وآمار برام آشنا بود ولی هیچکدوم یادم نبود به نظر من اگه یه هفته دیگه توپ میخوندم خیلی عالی میدادم.

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ کلا" مدرسان بود ولی اندیشه وادبیات و حسابرسی گسترش بودن یه کتاب ده ساله ام داشتم انتشارات چارخونه که هم درس بود هم تست برای درسای عمومی من زبانو فقط از رو اون خوندم اونم خیلی کم ، ادبیاتشم خوب بود تستای اندیشه شم خوب بود کلا" کتاب خوبی بود ریاضی ام اصلا" نخوندم .

7. منابع پیشنهادی شما ؟ه نظر من همه چی بستگی به خود فرد داره باید ببینه چه جوری میتونه چقدر پایه اش قویه من خودم فقط با منابع جمع و جور میتونستم بخونم اهل این که صدتا منبع بگیرو بخون تست بزن نبودم میگفتم درس وتست یه جا خلاصه و مفید برای هر درس یه کتاب البته خب اونقدر جامع نیست ولی برای کسایی که وقت ندارن مثل من به نظرم همین کتابای مدردسانو برای تخصصیاشون بخونن چند دور خوبه شاید بچه ها بگن خوب نیست ولی کتاب جمع و جور و خوب مثل مدرسان تو بازار نیست منم اگه چند دور بیشتر میخوندم نتیجه ام حتما" بهتر میشد.برای اندیشه و ادبیاتم حتما" توصیه میکنم گسترشو بخونید ولی حسابرسی مدرسان تکمیل تره برای زبانم من از ده ساله راضی بودم واقعا" ، خیلی کم گفته شاید برای هرمبحث یه صفه ولی واقعا" برای اونایی که نمیخوان شدید بخونن مفیده ریاضی ام نمیدونم ولی فکر کنم کتاب ریاضی سنجش تکمیلی خوب باشه چون مخصوص رشته حسابداریه قطرشم مثل مدسان نیست اگه بتونید گیر بیارید خوبه تو خیابون انقلاب تهران پیدا میکنید.بازم میگم بستگی به خودتون داره دوست عزیزم خانم صفوی نمیگم کم خوند ولی نسبت به ماها کم خوند ولی چون واقعا" درسو میفهمید و مثل من حفظ نمیکرد شد 163 خیلی خلاصه خوند بارعلمیتون و باید ببینید چه جوره هرچی کمترباشه بیشتر باید تلاش کنید.

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ من تقریبا" از وسطای فروردین 90 شروع کردم دو ماه خوب خوندم ولی سریع یادم میرفت زود تر شروع کنید که دوره هاتون زیادتر بشه مخصوصا" تخصصیاتونو زود شروع کنید، عمومیاتونو البته به جز ریاضی تو دوماه آخر بخونید کفایت میکنه ماه آخرم حتما" کل درساتونو تموم کرده باشید که یه جمع بندی خوب داشته باشید من خودم اگه فقط ماه آخر جدی میگرفتم زحمتای چندماهم بهتر جواب میداد ماه آخر خیلی خیلی مهمه .ساعتی ام نمیدونم چندساعت میخوندم ولی از صبح میخوندم جایی ام نمیرفتم ولی همه تفریحاتمم به جا بود.

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ کلاس کنکورم نرفتم اصلا" احتیاجی نیست مدرسانو اگه برید یا هرجای دیگه رو، همین کتابای خودشونو روخونی میکنن.ولی خیلی دوست داشتم آزمون آزمایشی شرکت کنم ولی نشد اگه میتونید 2 یا 3 تاشو برید تا کنکور دستتون بیاد چون من خودم خیلی از سوالای کنکورو جواب دادم یعنی بلد بودم ولی شک داشتم و زدم. اشتباهمم همین بود کلی منفی خوردم خیلی حواستون به منفی باشه دوستام که رتبه شون خوب شده اصلا" شکیارو نزدن نگید کم زدم همون دوتا مثلا" توی صنعتی کافیه.آزمون خوبیش اینه که میفهمی چقدر بزنی چقدر نزنی.

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ کوچکترین زمانو از دست ندید حتی اگه یه هفته بیشتر نمونده من تا خود لحظه کنکور داشتم میخوندم با هر منبعی که میخونید خوب بخونیدش فرقی نداره چی میخونید. همتون میتونید انرژی منفی نداشته باشید به نظر من این کنکور درسته از کنکور کاردانی یه ذره سخت تره ولی قبولیش راحت تره . توکلم یادتون نره موفق باشید یا علی.

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ دانیال

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ 31/4/90 با معدل 16/97

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ نه

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۳۲۰

محل قبولی : شبانه/مهر/شمسی پور

معارف 16/66
زبان 60
ریاضی سفید
حسابرسی 46/66
اقتصاد منفی 3/33
صنعتی 33/33
تخصصی 60

بجز ریاضی و اقتصاد واندیشه،باقیشون راحت بود.
بهترین منبع فقط مدرسان شریف.
کلا 1 ماه بعد از امتحانات دانشگاه.
نه کنکور ازمایشی دادم نه کلاس رفتم.
زبان رو دست کم نگیرن و بخونن،اخه تست های امسال زبان در حد اول دبیرستان بود.

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ رامین هستم ازخطه خلیج همیشه فارس

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ در تاریخ ۹۰/۴/۳۱ با معدل ۱۷/۷۴ از آموزشکده شهید کرانی بندرعباس فارغ التحصیل شدم.

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ در مسابقات علمی تابستان ۹۰ در تبریز شرکت کردم و رتبه ۲۳ رو آوردم.

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۳۷۶

محل قبولی : دانشکده باهنر شیراز روزانه نوبت مهر

معارف: ۳۵
ادبیات :۲۳
زبان :۰
ریاضی امار: -۱
حسابرسی: ۶۵
اقتصاد :سفید
صنعتی: ۵۵
تخصصی: ۴۵

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ اقتصاد و حسابداری مالیش خیلی سخت بود، بقیه درسها هم در حد متوسط بود.

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ آمار، اقتصاد، مالی، شرکتها: مدرسان/ حسابرسی: سنجش تکمیلی ارشد/ صنعتی: کتاب و تست جمشید اسکندری/ ریاضی و زبان: نخوندم/ معارف و ادبیات: گسترش علوم پایه.

7. منابع پیشنهادی شما ؟ هرچیزی بخونید بجز مدرسان شریف

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ از اول تیر بطور مداوم شروع کردم البته قبل از اون هم کمی میخوندم

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ در هیچگونه کلاس کنکوری شرکت نکردم

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ موفق  سربلند باشید

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ میلادقاسمی اسلام ابادغرب

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟31/4/90معدل 16.80
3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۳۸۰
محل قبولی : باهنرشیرازروزانه مهر

معارف: ۰
ادبیات :۰
زبان :۱۵
ریاضی امار: ۵
حسابرسی: ۶۵
اقتصاد :۲۰
صنعتی: ۵۰
تخصصی: ۶۰

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ در کل آسان ولی اقتصاد سخت بود

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ مدرسان

7. منابع پیشنهادی شما ؟ مدرسان شریف

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ بعد از عید

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ جزوحسابرسی اقای نطری هیت علمی دانشکده اسلام اباد غرب

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ سحر

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ تیر ماه سال 89 با معدل 17.79

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟ خیر


رتبه :۴۱۲

محل قبولی : رجا

معارف 45 %
ادبيات 35%
زبان سفید
رياضي وامار 25%
حسابرسی 60%
اقتصاد -6/66
صنعتی سفید
شركتهاومالي 52%


5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ سوالهای اقتصاد حسابی منو شکه کرد چون با سالهای پیش خیلی فرق میکرد و من چند فصل رو نخونده بودم و آخرشم درصرهام منفی شد

راجبه بقیه هم نظر خاصی ندارم چون خیلی ناقص درس خوندم و نمیتونم نظر کامل و درستی داشته باشم

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ حسابداری مالی : مدرسان
حسابرسی : مدرسان
صنعتی اصلا نخوندم
شرکتها : مدرسان
ریاضی خیلی کم خوندم و از جزوه دانشگاهم خوندم
آمار : مدرسان (فقط فصل اول)
زبان : نخوندم
معارف و ادبیات : مدرسان

7. منابع پیشنهادی شما ؟ من از کتابهای مدرسان راضی بودم ، فقط درس حسابرسی یه مقدار جالب نبود کتاب مدرسان

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ من از 14 فروردین سال 90 شروع کردم و روزانه شاید 2 یا 3 ساعت میخوندم و هر وقت هم که کار داشتم نمیخوندم همین 2 ساعت رو . من درس و موضوعی که قبلا یاد گرفته باشم با 1 مرور کوچیک کاملا به ذهنم برمیگرده و واسه همین گمونم 3 دور خوندم درسارو (توی 2 ماه و با روزی 2 یا 3 ساعت) هر مبحثی هم که توی کاردانی بهمون یاد نداده بودن کلا نخوندم و وقتمو تلف نکردم واسه یاد گیری درس های جدید

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ به نظر من اونایی که استعداد خوبی دارن (مسلما هر کسی میدونه خودش در چه وضعیتی قرار داره) و تازه فارغ التحصیل میشن واسه کنکور 91 ، خیلی راحت با 1 ماه درس خوندن میتونن بهترین رتبه رو بیارن . کلاس کنکور هم به نظر من اصلا احتیاجی نیست (البته واسه کسانی که در ها رو بلد هستن )
یه کم تلاش و پشت کار خیلی خوبه و در درجه اول امید به خدا و اطمینان به خودتون

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ امیرحسین

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ 17/55 1390/4/23


3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۴۸۰

محل قبولی : قائمشهر

معارف: ۱۳
ادبیات :۱۰
زبان :۲۳
ریاضی امار: ۱۲.۵
حسابرسی: ۶۶
اقتصاد :۴۰
صنعتی: ۲۲
تخصصی: ۲۳

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ عمومی ها سخت تخصصی ها متوسط

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ حسابرسی کتاب دکتر آذین فر (فوق العاده است) حسابداری دکتر نوروش مابقی از جزوات استادها

7. منابع پیشنهادی شما ؟ حسابداری شرکتها و مالی دکتر نوروش حسابرسی دکتر آذین فر کنکور 88 و89 100% زدم

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ از ترم سه فقط تخصصی ها هفته آخر عمومی اونم فقط اندیشه

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟  نیازی یه جزوه و کلاس کنکور نیست فقط درسو واسه فهم بخونین نه واسه نمره

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ مهدی

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ 31/4/90 و با معدل 65/17 غزالی قزوین

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ خیر

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه :۵۱۴

محل قبولی : شبانه/بهمن/شمسی بور

13/33 فرهنگ ومعارف اسلامي
1/66 زبان وادبيات فارسي
15/00 زبان خارجي
3/33 رياضي وامار
40/00 حسابداري صنعتي
50/00 حسابرسي
23/33 اقتصاد
45/33 حسابداري شركتهاومالي

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ من سال گذشته هم شرکت کرده بودم امسال سوالهای مالی وشرکتها اسانتر از بارسال بود ولی اقتصاد و حسابرسی و معارف سخت تر. زبان خارجه امسال اسان بود.
در مجموع کنکور همیشه اینطوری بوده

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ مالی و شرکتها و صنعتی مدرسان شریف-اقتصاد محسن نظری-حسابرسی جمشید اسکندری و یه جزوه بود که از سایت شما دانلود کرده بودم-بقیه هم هیچی نخونده بودم

7. منابع پیشنهادی شما ؟ همین بالایی ها که گفتم فقط بقیه درسها رو هم بخونید

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟ من براکنده خوندم.10 روز قبل عید 90-15 روز تو اردیبهشت و یک ماه هم قبل کنکور به صورت متوالی و صبح وعصرو شب وبه صورت مفید 7 الی 8 ساعت مفید میخوندم

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ خیر

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ اگه درسی رو دوست ندارید بگردید خلاصه ان رو بیدا کنید مثل حسابرسی که واسه من اتفاق افتاد.زمانی که درس رو مطالعه میکنید سریع تستش رو بزنید چون دروس ما سریع از یاد میروند و فقط باید تکرار شوند تا در ذهن بماند.

============================================================

============================================================

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ سامان جمز

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ تیر 90.... معدل 16.60 غیر انتفاعی الوند همدان


3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ خیر

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه : 562
محل قبولی : رجا قزوین
معارف : 45
ادبیات :9
زبان : 0
ریاضی : 0
صنعتی : 0
حسابرسی : 100
اقتصاد : 7
تخصصی : 45

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ سوالات متوسط بود...
معارف بسیار مفهومی و بیشتر عربی بود
ادبیات نسبتا" سخت
حسابرسی بسیار اسان
اقتصاد فوق العاده سخت و مفهومی و نکته ای
صنعتی اسان ... حیف که نخوندم
تخصصی .. شرکتها اسان مالی متوسط

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ معارف : گسترش علوم پایه واقعا" عالیه. به نظر من از مدرسان خیلی بهتره چون مدرسان روشش جوریه که فقط باید حفظ کنی ولی گسترش علوم پایه مفهومی باهات کار میکنه . من تقریبا 3 روزه خوندمش و واسه بالای 70% رفتم سر جلسه

ادبیات : نخوندم
زبان : نخوندم
صنعتی : نخوندم

ریاضی : امار عادل آذر رو در عرض 2روز تموم کردم
ولی چون در روز های پایانی وقت نکردم که مرور کنم
همش یادم رفت و در کنکور ریسک نکردم و نزدم

اقتصاد : تقریبا 3 روز مدرسان و
2 روز هم 2000 تسط محسن نظری (3فصل اول) خوندم
مدرسان بسیار کم حجمه ولی فقط واسه کنکور بدرد میخوره

حسابرسی : جمشید اسکندری رو در 5 روز خوندم ولی همش یادم رفته بود
مجبور شدم 2 شب اخر کنکور مدرسان هم بخونم (البته ناقص خوندم)
که همین باعث شد کل نکته ها یادم بیاد و 100 % بزنم

تخصصی : هفته اخر کتاب شرکتهای مدرسان رو خریدم و 2 فصل تضامنی و سهامی رو در عرض 2 تا 3 روز خوندم... مالی :با وجود اینکه 3 روز مدرسان مالی خوندم ولی همش یادم رفته بود و 2تا تست زدم و گویا درست بود

7. منابع پیشنهادی شما ؟ عمومی گسترش علوم پایه (از مدرسان بهتر جواب میده)
حسابرسی: اسکندری و مدرسان با هم
اقتصاد : با مدرسان میشه تا 70% هم زد ولی اگر 2000 تست محسن نظری رو بعدش بخونید میتونید 100 % بزنید
صنعتی : قثیم عثمانی عالی + مدرسان
تخصصی : مدرسان + حسن همتی برای شرکت ها
ریاضی : سنجش تکمیلی و مدرسان

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ نه . و بار اول بود که کنکور شرکت کردم

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ کل حرف های من در جواب این سوال خلاصه میشه لطفا توجه کنید...
اول از همه چیز بگم 1 ماه آخر تعیین کننده رتبه شماست. هرکسی که این 1 ماه رو بیخیال بشه به نظر من روتبش خیلی بدتر از اونی میشه که فکرشو میکنه
من خودم فقط و فقط 15 تا 20 روز خوندم در 1 ماه اخر(پراکنده)
ولی چون میدونستم که میتونم همه ی سال رو جبران کنم این ریسک رو کردم.
هرچند که انقدر روز های اخر به مغزم فشار اومد که نزدیک بود کلا بیخیال درس بشم و داشت گریم در میومد چون فشرده بود دیگه کشش نداشت مغزم
روش درس خوندن خیلی فشرده و در کوتاه ترین زمانه .من بسیار سریع و مفهومی یاد میگیرم ولی اگر مرور نکنم به سرعت یادم میره...
ولی این رو به کسی پیشنهاد نمیکنم.
من اون روزا همش غصه میخوردم واسه اینکه وقط نداشتم همه درس هارو بخونم
اگر میخواید حسابدار موفقی باشید مفهومی یاد بگیرید نه سطحی مثل من که هیچی بلد نیست
در مورد حسابرسی بگم اصلا انتظار 100% رو نداشتم ولی در مورد اقتصاد بگم که من کنکور سال 81 تا 88 رو ازمایشی زدم و همه 100% بود و کنکور 89 رو 80 درصد زدم. و برای 100% رفتم سر جلسه کنکور که دیدم سوالات افتضاحه مخصوصا واسه کسیکه در چند روز مطالعه کرده...
در کل خودتون رو واسه هر نوع سوالی آماده کنید چون کنکور کاردانی به کارشناسی خیلی بی برنامست(گله از سازمان سنجش)
تو کاردانی هم پایه ضعیف داشتم ولی با نمرات خوب. چون شب امتحانی میخوندم...
بچه ها بخدا این آزمون بسیار راحت تر از اونیه که فکرشو میکنید اصلا جای نگرانی نداره با مطالعه روزی 1 ساعت هم میتونید بهترین روتبه رو بیارید. به شرطی که برنامه ریزی دقیق داشته باشید...
من واسه مطالعه از 10 روز 3 روز برنامه ریزی میکردم.
در آخرین نکته هم بگم. روزهای پایانی فقط تست تست تست !
بازم میگم مهم 1 سال درس خوندن نیست خودتون رو دست کم نگیرید
رتبه زیر 500 اوردن خیلی راحته. اگر بلد باشید از استعدادت و توانایی هاتون بهترین استفاده رو بکنید و خودتون رو بشناسید...
واسه همتون ارزوی موفقیت میکنم

============================================================

============================================================ 

۱. لطفا خود را معرفی نماید ؟ سعید الف

2. تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دوره کاردانی ؟ 15 تیر 90 با معدل 17.56 فارغ التحصیل شدم.

3. آیا در مسابقات علمی شرکت کرده اید (موفق به کسب چه رتبه ی شده اید)؟ نه تا بحال شرکت نکردم

4. رتبه ،محل قبولی و درصد های شما در کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 ؟

رتبه : 581
محل قبولی : رجا قزوین
معارف : 20.00 %
ادبیات : 1.66- %
زبان : 43.33 %
ریاضی : 1.66- %
حسابرسی : 36.66 %
اقتصاد : 3.33 %
حسابداری صنعتی : 60.00 %
تخصصی (مالی و شرکتها) : 45.33 %

5. سوالات امسال در چه سطحی بود؟ سوالات در کل بد نبود. از بین عمومی ها ادبیات سخت ترین بود چون خیلی سوالارو پیچونده بودن. معارف متوسط بود فقط به خاطر اینکه جای خالی هر سوال زیاد بود کمی گیج شدیم. سوالات زبان هم خوب بود. اما تخصصی! ریاضی رو نمیدونم چی بگم! من رشته دبیرستانم ریاضی بود اما واسه این کنکور نخوندم و سوالا واسم آسون نبود. اقتصاد سخت سخت سخت و کاملا مفهومی! من بیشتر مباحثش رو خونده بودم اما دقیقا از مباحثی اومده بود که نخونده بودم! حسابرسی آسون بود صنعتی و شرکتها هم همینطور. حسابداری مالی هم متوسط بود نه سخت نه آسون... در کل از نظر من سوالات متوسط رو به آسون بود.

۶. منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید ؟ دروس عمومی فقط یه روز برای معارف وقت گذاشتم کتاب گسترش علوم پایه رو خوندم. تخصصی هم ریاضی و آمار که اصلا نخوندم. اقتصاد و صنعتی و حسابرسی و مالی و شرکتها همگی مدرسان شریف خوندم.

7. منابع پیشنهادی شما ؟ به نظر من اگه داوطلبا برای عمومی گسترش علوم پایه بخونن بهتره. دوستم از خریدن کتابهای عمومی مدرسان پشیمون شد. برای همه دروس تخصصی هم مدرسان کفایت میکنه.

8. از چه زمانی وچگونه مطالعه کردید ؟  من از عید شروع کردم اما خیلی فرصت مطالعه نداشتم چون ترم آخر 21 واحد داشتم که 18 تاش تخصصی بود. پس تا آخر امتحاناتم مطالعه فشرده یا منظمی نداشتم. اما از دهه اول تیر ماه بود که مطالعه فشرده رو شروع کردم. اکثرا از صبح تا شب با کتابا سرو کار داشتم. البته استراحت و تفریح هم در کنارش وجود داشت. حدودا یک ماه طول کشید

9. آیا در کلاس کنکوری وکنکور آزمایشی شرکت کرده اید ؟ نه در کلاس کنکور و نه در کنکور آزمایشی شرکت کردم.

10. اطلاعاتی که فکر می کنید برای داوطلبین سال های بعد مفید می باشد ؟ کسی که زیاد مطالعه نمیکنه و میره سر جلسه کنکور نباید توقع زیادی داشته باشه. چون دروسی مثل حسابداری شرکتها، حسابرسی و حتی اقتصاد (به استثنای امسال) دروس آسونی هستند اما وقتی برای کنکور مطالعه نکنید و تست نزنید مطمئننا نتیجه قابل قبولی نمیگیرید و سوالات براتون دشوار خواهد بود. یک ماه آخر اگر فشرده مطالعه کنید و تست بزنید مخصوصا تست کنکور سالهای اخیر، میتونید با رتبه عالی قبول بشید. براتون آرزوی موفقیت دارم.


برچسب‌ها: منابع کنکور کاردانی به کارشناسی, کاملترین منبع کتب کنکور کرادانی به کارشناسی, کاملترین منبع کتب کنکور کاردانی به کارشناسی حسابدا, مصاحبه با افراد برتر کنکور کاردانی به کارشناسی

ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ توسط حمیــــد رحمان آبادی

اسلایدر